Fraude-Auditoraat.be is een team van specialisten dat onder andere kan ingezet worden op het vlak van:

- Anti-fraudebeleid: Hoe moet de 'governance' zijn om ook een goed anti-fraudebeleid te zijn?
- Fraudepreventie: Hoe de bedrijfsstructuur robuust maken tegen potentiële frauderisico's?
- Fraudedetectie: Welke opsporingsmethodes -en technieken worden bij voorrang geïmplementeerd in een specifieke organisatie?
- Opsporing van verhulling van gemeenschappelijk huwelijksvermogen in het kader van echtscheidingen..

Publicaties

Fraude Auditoraat

What lies beneath


24 december 2015

Over stil bewijs en hoe het te vinden: proeve van een conceptuele fraudedetectietechniek.

Meer
Fraude Auditoraat

What lies beneath - De samenvatting als voorafje


1 mei 2017

Om het met Nassim Nicholas Taleb te zeggen: fraude is een Zwarte Zwaan, een totaal onverwachte gebeurtenis, met enorme gevolgen, die slechts met ‘kennis achteraf’ kan worden uitgelegd.

Meer
Fraude Auditoraat

What lies beneath - Inleiding


15 mei 2017

Dat fraude binnen organisaties een wijdverbreid probleem is, is een open deur intrappen. Naar verluidt krijgen alle organisaties er ooit mee af te rekenen.

Meer
Fraude Auditoraat

What lies beneath - Bias & Co (1)


29 mei 2017

Alvorens we kunnen weten wat we moeten vinden, moeten we eerst weten waarnaar we moeten zoeken. Dat is lapidair gezegd de kern van elk fraud risk assessment.

Meer
Fraude Auditoraat

What lies beneath - Bias & Co (2)


12 juni 2017

We moeten het nu eerst hebben over wat de drie auditdisciplines fundamenteel met elkaar verbindt. Daarna kunnen we er pas op ingaan of zij iets willen bereiken wat niet kan bereikt worden

Meer
Fraude Auditoraat

What lies beneath - Bias & Co (3)


26 juni 2017

Verwachtingswaarde: The name of the game?

Meer